Van der Valk Solar Systems Blog

Våra solar ramps passar för stora solcellspaneler!

Utvecklingen inom pv-industrin står aldrig still och nu står 72-cellspaneler för en stor del av marknaden. Fler och fler paneler med högre kapacitet och större dimensioner installeras. Vi ser också att vi får ett ökat antal förfrågningar från våra installatörer och distributörer om huruvida det går att kombinera våra system med 72-cellspanelerna. Goda nyheter, det kan man!

Fördelarna med ValkPro+ för markplacering

Visste du att ValkPro+ även kan monteras på marken?

Alla modeller av ValkPro+ är praktiska att...